Nieuw rapport E-sigaret
13 oktober, 2016 in
Nieuw rapport E-sigaret
Smoke4Fun BV, Tessa van der Leeuw

 Opnieuw bewezen dat de E-sigaret 95% minder schadelijk is!

 

Rokers kunnen al winst behalen door sigaretten te halveren in samenspel met de e-sigaret.

 

Er zijn klinische bevindingen gerapporteerd in het Journal of Toxicology Mechanisms and Methods. De gemeten veranderingen in vijftien biomarkers van blootstelling aan schadelijke en potentieel schadelijke onderdelen (HPHCs) - door FDA gerapporteerd, welke in belangrijke mate bijdragen aan roken geassocieerde ziekten, waaronder koolstofmonoxide, aldehyden en tabak-specifieke nitrosaminen - in de urine, bloed en uitgeademde lucht van 105 volwassen rokers tijdens een vijfdaagse gecontroleerde trial.

 

"Om vergelijkende informatie te verstrekken voor deze studie, hebben we de deelnemers in drie groepen opgesplitst. Belangrijk is dat we gevraagd hebben aan de eerste groep om zich volledig te onthouden van tabak en e-sigaretten om zo een volledig benchmark te hebben voor de maximaal bereikbare reducties.

De tweede groep mocht uitsluitend e-sigaretten gebruiken en de derde groep gebruikt e-sigaretten samen met hun gebruikelijke merk van tabak sigaretten, "verklaarde Dr. Grant O'Connell, Vice President van Corporate & Regulatory Affairs. "Het is bemoedigend, in acht van de negen urine biomarkers welke we bestudeerden, is de vermindering van het aantal HPHCs bij het exclusieve gebruik van e-sigaretten niet te onderscheiden van verlagingen van de rokers die in dezelfde periode helemaal gestopt zijn. De voor de hand liggende uitzondering was nicotine. "

 

In het bloed van zowel de e-sigaret gebruikers en rokers die gestopt waren, zijn de niveaus van koolmonoxide verminderd met meer dan 75 procent. Niveaus van vluchtige organische verbindingen zoals acroleïne, benzeen en 1-3-butadieen werden verminderd met meer dan 80 procent in beide groepen. Evenzo het niveau tabak-nitrosamines bij 66-98 procent bij de volledig gestopte rokers groep en 62-93 procent in de e-sigaret-groep.

 

"Interessant om te zien was dat de dual (tabak en e-sigaret) groep, die hun zelf-gerapporteerde consumptie van tabak sigaretten halveerden door het gebruik van e-sigaretten, ook een vermindering liet zien van de blootstelling aan HPHCs dat het aantal had gehalveerd in samenspel met de e-sigaret, "aldus O'Connell. "De bevindingen ondersteunen eerder onderzoek van Fontem Ventures waaruit bleek dat de e-sigaret damp 95% minder giftig is dan de rook van een sigaret. De e-sigaret bevat 95% minder HPHCs, en heeft geen negatieve invloed op de luchtkwaliteit binnenshuis, in tegenstelling tot conventionele sigarettenrook. "

 

Bron: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15376516.2016.1196282

Online plaatsing rapport: 12-07-2016

Nieuw rapport E-sigaret
Smoke4Fun BV, Tessa van der Leeuw 13 oktober, 2016
Deel deze post
Archiveren