Staatssecretaris van Rijn
E-Sigaret minder schadelijk alternatief voor verstokte roker
18 februari, 2017 in
Smoke4Fun BV, John van der Leeuw

 
 

STAATSSECRETARIS VAN RIJN: E-SIGARET MINDER SCHADELIJK ALTERNATIEF VOOR VERSTOKTE ROKER

Tijdens het Algemeen Overleg op 15 februari j.l. van de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stond Alcohol- en Tabaksbeleid op de agenda. Tijdens dit overleg sprak Staatssecretaris Van Rijn zich bijzonder positief uit over de e-sigaret als hulpmiddel voor rokers die willen stoppen met roken. Zijn antwoord was naar aanleiding van de vraag van Fleur Agema, die stelde dat de staatssecretaris een campagne tégen de e-sigaret voert. 

 Het antwoord van Van Rijn was, dit keer verrassend genoeg, klip en klaar: "De e-sigaret is een minder schadelijk alternatief voor verstokte rokers."

Transcript:

Fleur Agema: "Ik vraag de staatssecretaris  naar zijn bespiegeling als het gaat om de e-sigaret, want daar voert hij campagne tégen, terwijl de e-sigaret voor de gezondheid van aan roken verslaafde mensen een goed alternatief zou zijn."

Van Rijn: "We moeten voorkomen dat die e-sigaret een opstap is voor jongeren om te gaan roken. Mevrouw Agema heeft natuurlijk gelijk dat als je een verstokte roker bent, dan is een minder schadelijk alternatief de e-sigaret. En dat heb ik ook geprobeerd in  mijn beleid ten aanzien van de e-sigaret te verwoorden: Já, voor degenen die verslaafd zijn aan roken is dit een alternatief dat minder schade geeft. Dus als dat je helpt om minder te roken of te stoppen met roken dan is dat een prima zaak."

"Tegelijkertijd wil ik er wel voor waken dat er gezondheidschade voor jongeren, want die effecten zitten er wellicht ook aan, plus het feit dat het een opstap kan zijn tot roken, is voor mij reden genoeg om daar regulering op te doen."

"Maar als Mevrouw Agema vraagt of ik het verkeerd vind als mensen die verslaafd zijn aan roken op de e-sigaret over stappen omdat het beter is? Ja voorzitter, als dat helpt om te stoppen met roken dan is dat natuurlijk prima."

Naschrift

De door Van Rijn aangevoerde argumentatie dat een e-sigaret een opstap voor jongeren kan zijn naar roken wordt door geen enkel onderzoek aangetoond. Evenmin is aangetoond dat de e-sigaret schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van jongeren. Wel benadrukken we dat ook wij vinden dat jongeren niet met roken of met het gebruik van een e-sigaret zouden moeten beginnen.

Smoke4Fun BV, John van der Leeuw 18 februari, 2017
Deel deze post
Archiveren