Verbod op verkoop van rookwaren op afstand
Online verkoopverbod gaat in op 1 juli 2023
17 mei, 2023 in
Verbod op verkoop van rookwaren op afstand
Smoke4Fun BV, Roy van der Leeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het verboden om rookwaren 'op afstand' te verkopen. U mag deze producten dan niet meer verkopen via een webshop of sociale media. En bijvoorbeeld ook niet via de telefoon, chat of mail. De NVWA gaat toezicht houden op dit verbod.

Wat is verkoop op afstand?

Bij verkoop op afstand is er geen persoonlijk contact met de koper. U verkoopt een product of dienst aan een consument dan bijvoorbeeld:

  • online: via webshop, app, chat of social media
  • telefonisch
  • via een postorder
  • met een bestelbon uit een krant of tijdschrift

Online-verkoopverbod

Het verkoopverbod op afstand wordt ook wel het online-verkoopverbod genoemd, omdat veel rookwaren verkocht worden via het internet. Maar het verbod geldt voor alle verkoop die op afstand plaatsvindt.

Voor welke rookwaren geldt het verbod?

Bij binnenlandse verkoop

Verkoopt u vanuit Nederland aan consumenten in Nederland? Dan gaat het om binnenlandse verkoop. Bij binnenlandse verkoop geldt het verbod voor:

  • tabaksproducten, zoals sigaretten en shag
  • aanverwante producten, zoals vapes (en onderdelen daarvan), navulvloeistoffen (met en zonder nicotine), voor roken bestemde kruidenproducten en elektronische verhittingsapparaten.

Bij verkoop vanuit of naar het buitenland

Verkoopt u vanuit het buitenland aan consumenten in Nederland? Of verkoopt u vanuit Nederland aan consumenten binnen de Europese Economische Ruimte (EER), dus aan consumenten in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland? Dan is sprake van grensoverschrijdende verkoop. Bij grensoverschrijdende verkoop geldt het verbod voor:

  • tabaksproducten, zoals sigaretten en shag
  • elektronische sigaretten en navulverpakkingen (met nicotine)

Bij grensoverschrijdende verkoop geldt het verbod nog niet voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine, voor roken bestemde kruidenrookproducten en elektronische verhittingsapparaten. Maar de verwachting is dat het verbod vanaf 1 januari 2024 ook voor deze producten gaat gelden.

Overzicht verkoopverbod op afstand per 1 juli 2023

wie verkoopt het?wie koopt het?producten waar het verkoopverbod op afstand voor geldt
Detaillist in NederlandConsument in NederlandTabaksproducten- en aanverwante producten
Detaillist in buitenland (zowel binnen als buiten EER)Consument in NederlandTabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen (met nicotine)
Detaillist in NederlandConsument in EERTabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen (met nicotine)

Stop per 1 juli 2023 met verkoop op afstand

Per 1 juli 2023 moet u direct stoppen met de verkoop op afstand. Ook als u nog een voorraad heeft. Deze voorraad mag u alleen nog verkopen in een fysieke winkel. U mag op afstand nog wel rookaccessoires verkopen, zoals pijpen en aanstekers.

Mag ik in mijn webshop nog wel laten zien dat ik deze producten verkoop in mijn fysieke winkel?

Nee, want dan overtreedt u het reclameverbod.

Mag ik vanuit het buitenland verkopen aan consumenten in Nederland?

Ook als u vanuit het buitenland verkoopt, krijgt u te maken met het verkoopverbod op afstand. Vanaf 1 juli 2023 mag u geen tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen (met nicotine) meer op afstand verkopen aan consumenten in Nederland.

Het maakt niet uit of u binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd bent. De douane kan uw producten tegenhouden bij de grens.

Mag ik nog wel vanuit Nederland aan klanten in het buitenland verkopen?

Dat hangt ervan af waar uw klanten gevestigd zijn: binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

binnen de EER

Er geldt een verbod op verkoop op afstand voor tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen (met nicotine). Deze producten mag u vanuit Nederland niet verkopen aan consumenten in EER-landen.

buiten de EER (in derde landen)

U mag tabaksproducten en aanverwante producten nog wel op afstand verkopen aan consumenten in landen buiten de EER (derde landen). Maar in de toekomst wordt dit waarschijnlijk ook verboden.

Waarom komt er een verbod op online verkoop?

De overheid wil roken en dampen ontmoedigen, en heeft daarvoor al verschillende maatregelen genomen. Het verbod op verkoop op afstand is 1 van die maatregelen.

Wie controleert of bedrijven zich aan het verbod houden?

De NVWA controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Bij een overtreding kunnen we een waarschuwing of boete geven, of een andere maatregel opleggen. Boetes kunnen bij herhaalde overtredingen oplopen tot 9.000 euro bij bedrijven met meer dan 50 werknemers, en tot 4.500 euro bij bedrijven met minder dan 50 werknemers. Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina over ons interventiebeleid.

Meld overtredingen bij de NVWA

Ziet u dat een bedrijf ondanks het verbod toch rookwaren op afstand verkoopt, bijvoorbeeld via Marktplaats, Instagram of TikTok? Meld het dan bij ons! Dit kan vanaf 1 juli 2023.

bron: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/verbod-op-verkoop-van-rookwaren-op-afstand

Verbod op verkoop van rookwaren op afstand
Smoke4Fun BV, Roy van der Leeuw 17 mei, 2023
Deel deze post
Archiveren